Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 644

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 661
Regulamin – Noclegi w Zakopanem
VALDANOS Agnieszka Ciborowska ul. Astrów 18, Ustanów 05-540 Zalesie Górne
500 067 709

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu noclegi-w-zakopanem.info

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu internetowego funkcjonującego pod domeną http://noclegi-w-zakopanem.info oraz świadczenia i korzystania z Usług.
 2. Usługi Serwisu są świadczone przez firmę

VALDANOS Agnieszka Ciborowska
ul. Astrów 18, Ustanów
05-540 Zalesie Górne
NIP: 1231246799

zwaną dalej Administratorem.

 1. Świadczenie Usług Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, który określa, między innymi, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Administratora w zakresie świadczenia Usług Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w czasie korzystania z Serwisu i Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Usługi oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, treści i zdjęcia, szata graficzna, logo, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

II. Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu www.noclegi-w-zakopanem.info wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie noclegi-w-zakopanem.info, a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Wizytówki obiektu ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik dodając Wizytówkę obiektu oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów.
 5. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone i przesłane przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu noclegi-w-zakopanem.info, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.
 7. Administrator zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w celu dokonania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności serwisu noclegi-w-zakopanem.info.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia zamieszczonej Wizytówki obiektu bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli zawiera ona treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 9. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu i jest jedynie platformą łączącą usługodawców z usługobiorcami.
 10. Zamieszczane w serwisie Wizytówki obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
 11. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie działań prowadzące do jego obejścia.

 

III.Wizytówki obiektów

 

 1. Serwis noclegi-w-zakopanem.info udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczanie Wizytówek obiektów, które oferują miejsca noclegowe.
 2. Stworzenie Wizytówki obiektu w serwisie noclegi-w-zakopanem.info następuje poprzez wypełnienie Formularza dodawania obiektu.
 3. Wizytówka obiektu, po jej zamieszczeniu, nie jest aktywna i oczekuje na zatwierdzenie przez moderatora. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania dokumentów poświadczających istnienie obiektu noclegowego oraz poświadczających prawa Użytkownika do rozporządzenia tymi obiektami noclegowymi. Dokumenty mogą zostać przesłane w wersji elektronicznej.
 4. Użytkownik może zlecić założenie konta i wykonanie Prezentacji obiektu w serwisie noclegi-w-zakopanem.info obsłudze serwisu. Użytkownik otrzyma następnie wgląd do Wizytówki obiektu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Wizytówki obiektu do prawidłowej kategorii obiektów lub usunięcia Wizytówki obiektu bez podania przyczyny jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu noclegi-w-zakopanem.info.
 6. Użytkownik zamieszcza, edytuje lub usuwa Wizytówkę obiektu wyłącznie za pomocą udostępnionych w serwisie noclegi-w-zakopanem.info narzędzi i formularzy.
 7. Użytkownik może wystąpić o usunięcie Wizytówki obiektu. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia wizytówki i konieczne jest jej ponowne dodanie.
 8. Administrator nie ma obowiązku dokonywania zmian w Wizytówkach obiektu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdej swojej Wizytówce obiektu.
 10. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu noclegi-w-zakopanem.info dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Administratora serwisu.
 11. W Wizytówkach obiektów zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż noclegi-w-zakopanem.info lub usługi lub rzeczy inne niż obiekt noclegowy opisana w Wizytówce obiektu.
 12. Administrator ma prawo dokonać korekty redakcyjnej Wizytówki obiektu dostosowując ją do standardów panujących w serwisie noclegi-w-zakopanem.info, w szczególności przypisania Obiektu do prawidłowej miejscowości lub regionu z bazy serwisu, usunięcia informacji reklamowych lub lokalizacyjnych z miejsc do tego nie przeznaczonych (np. z nazwy obiektu).
 13. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zakup usług w serwisie noclegi-w-zakopanem.info przez Użytkownika oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przesłanie faktur w wersji elektronicznej poprzez e-mail.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez serwis noclegi-w-zakopanem.info płatnej usługi w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail biuro@valdanos.pl lub listownie na adres VALDANOS Agnieszka Ciborowska, ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

V. Pliki cookies

 

 1. Serwis internetowy noclegi-w-zakopanem.info wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika.
 2. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu noclegi-w-zakopanem.info. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest VALDANOS Agnieszka Ciborowska.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu noclegi-w-zakopanem.info do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu noclegi-w-zakopanem.info ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach serwisu noclegi-w-zakopanem.info stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach serwisu noclegi-w-zakopanem.info stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu noclegi-w-zakopanem.info, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu noclegi-w-zakopanem.info;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu noclegi-w-zakopanem.info;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu noclegi-w-zakopanem.info;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

  1. MS Internet Explorer 9:
   http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  2. Mozilla Firefox
   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome
   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera 8.0
   http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu noclegi-w-zakopanem.info.
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z VALDANOS Agnieszka Ciborowska reklamodawców oraz partnerów.

VI. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Administratora. Nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania współpracy – prezentacji Wizytówki obiektu.
 3. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na podstawie i zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz unijnym rozporządzeniem RODO.
 4. Administratorem danych osobowych jest:

VALDANOS Agnieszka Ciborowska
ul. Astrów 18, Ustanów
05-540 Zalesie Górne

5. Użytkownik ma prawo do:

 • Wglądu do swoich danych,
 • Zmiany danych,
 • Usunięcia danych,
 • Przeniesienia danych,
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 1. Aby skorzystać z praw wymienionych w pkt. 5 użytkownik powinien napisać na adres biuro@valdanos.pl

VII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik, który zamieścił Wizytówkę obiektu lub zamieścił materiały takie jak zdjęcia, czy filmy wideo w serwisie noclegi-w-zakopanem.info wyraża zgodę na publikację tych materiałów lub ich części na innych podstronach serwisu noclegi-w-zakopanem.info, w serwisach partnerskich oraz innych mediach m.in. takich jak prasa, telewizja, radio, Internet, telefony komórkowe, bannery i billboardy. Emisja takich materiałów jest bezpłatna.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie noclegi-w-zakopanem.info materiałów w Wizytówce obiektu.
 3. Użytkownik, który zamieścił Wizytówkę obiektu w serwisie noclegi-w-zakopanem.info wyraża zgodę na publikację tejże Wizytówki obiektu jako ogłoszenia archiwalnego po jej usunięciu z konta użytkownika w celach informacyjno-statystycznych. Wizytówki takie są wyświetlane bez bloku danych kontaktowych. Prezentacje takie są wyraźnie oznaczone jako archiwalne na listach obiektów oraz w szczegółach obiektu. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia oferty archiwalnej poprzez przesłanie stosownej informacji na adres biuro@valdanos.pl
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie przez Administratora w dowolnym miejscu na stronie z jego Wizytówką obiektu, w tym wprost w jej treści reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem. Elementy te będą zamieszczane tak, aby nie zakłócać układu graficznego Wizytówki obiektu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyświetlenie daty ostatniej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w serwisie noclegi-w-zakopanem.info.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 8.05.2018
 7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. Regulamin oraz świadczone na jego podstawie usługi w serwisie noclegi-w-zakopanem.info podlegają prawu polskiemu.